Popüler Makaleler

 • Mehmet Okuyan Hayati

   

  PROF. DR. MEHMET OKUYAN

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  TEFSİR ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

   ÖZGEÇMİŞ

  1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon Çaykara’da tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Trabzon Hayrat’ta bitirdi. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında Yüksek Lisans’ını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı. Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. 3 çocuk babasıdır; Arapça ve İngilizce bilmektedir.

   

  AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

   

   1.Temel İslam Bilimler Bölüm Bşk. Yardımcılığı  1995-1997

   2.Temel İslam Bilimleri Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı 1995- Devam ediyor

   3.Dekan Yardımcılığı  2000-2002; 2008- 2009

   4.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Yrd. Doçent temsilcisi)  1998-2001

   5.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği(Doçent temsilcisi)  2003-2006

    6.Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi) 2008- Devam ediyor

   7.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi) 2009- Devam ediyor

   BİLİMSEL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİ

  1. TEZLER

  Okuyan, Mehmet“XX. Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirler”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1990. (Yüksek Lisans tezi).

  Okuyan, Mehmet“Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994. (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001). (Doktora tezi).

   2. KİTAPLAR

  Okuyan, Mehmet, Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994 (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001).

  Okuyan, Mehmet, Kur'an'da Vücuh ve Nezâir, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

  Okuyan, Mehmet, Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

  Okuyan, Mehmet, Kur'an'da Çok Anlamlılık (Vücuh ve Nezâir), Samsun, 2007 (Profesörlük çalışması).

  Okuyan, MehmetKur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı Var Mı?, İstanbul, 2007.

  Okuyan, MehmetFâtiha ve Duhâ-Nâs Arası Kısa Sûrelerin Tefsîri I, Samsun, 2008.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri I, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri II, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri III, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri IV, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri V, (baskıda).

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri VI, (devam ediyor).

   3. MAKALELER

  Okuyan, Mehmet, “Necmuddin Dâye ve Tasavvufî Tefsiri”, OMÜ İlah.Fak. Dergisi,s. VIII, Samsun 1996.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Olumsuz İnsan Tipleri”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar dergisi, sayı: X,XI,XII, İstanbul 1999.  

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’ın Tabiat İlimlerine Bakışı”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 16-17-18, İstanbul 1999.  

  Okuyan, Mehmet, “Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Tefsiri”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 19-20-21, İstanbul 1999.

  Okuyan, Mehmet,  “Kur’ân’ın Nüzülünde Taaddüd/Tekerrür Problemi”, İslami Araştırmalar Dergisi cilt: 14, sayı: 1, 2001.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu”, Mustafa Öztürk’le birlikte,(İslam ve Öteki, ed. Cafer Sadık Yaran) Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIII, İstanbul, 2004.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’an’da Rahmet Kavramı ve Hz. Peygamber’in Âlemlere Rahmet Oluş Keyfiyeti”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIV, İstanbul, 2004.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Hz. Meryem Mucizesi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XVI, İstanbul, 2005, ss. 129-157.

  Okuyan, Mehmet, “Kadına Yöneliş Şiddete Kur’ân’ın Bakışı”, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXIII, Samsun, 2007.

  Okuyan, Mehmet, Osman Eyüpoğlu, “Kur’ân’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma‘rûf Kavramı Örneği,” OMUİFD, sayı: XXVI-XXVII, ss. 175-213, Samsun, 2008.

  Okuyan, Mehmet, Kur’ân’da Zann Kavramı. (Devam ediyor)

   4. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  1. Okuyan, Mehmet, “Creation of Mary, Mother of Jesus, as a Miracle in the Qur’an”,Journal of Religious Culture, No: 106, Frankfurt, 2008.

  2. Okuyan, Mehmet, “Interreligious Dialogue as a Way of Establishing a Peaceful World Order a Muslim Perspective” , Interreligious Insight, Vol. 5, no. 4, (October 2007).

   5. TEBLİĞLER

  Okuyan, Mehmet, “Ruhu'l-Beyan'ın Kaynaklarından Biri, Bahru'l-Hakaik Tefsiri”, I.Uluslar arası İsmail Hakkı Bursevi Semp., 26-27 Mayıs 2000 Bursa.

  Okuyan, Mehmet, “Kur'an'da İnanç ve İrade Özgürlüğü, İrtidad Sorunu”S.D.Ü. Sos. Bil.Ens. Sevgi ve Hoşgörü Semp. 5-6 Eylül 2000 Isparta.

  Okuyan, Mehmet, “Kendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler (Rasûl-Nebî Ayırmı ve Bunun İstismarı)”, Kur’ân Sempozyumu, Fecr ve Dost-Der, Samsun, 2008.

  Okuyan, Mehmet, “Meallere Duyulan İhtiyaç”, Kur’an-ı Kerîm Mealleri Sempozyumu,Kur’ani Hayat Dergisi, İstanbul, 2010.

   6. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

  Okuyan, Mehmet, “Bereketzade İsmail Hakkı”, TDV İslam Ans. c.V İstanbul 1992.

  Okuyan, Mehmet, “Necmeddin-i Daye”, TDV İslam Ans. c. XXXII İstanbul, 2007.

   7. DANIŞMANLIKLAR VE YAPTIRILAN TEZLER

  Biten Tezler

  1. ÖZDEMİR, Faruk, “Lütfullah b. Muhammed Erzurumî’nin Râmûzü’t-Tahrîr ve’t-Tefsîr Adlı Eseri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 1999.

  2. YILDIZ, Murat“Ebu’l-Fedâil Yusuf b. Hilâl es-Safedî’nin Keşfu’l-Esrar ve Hetkü’l-Estâr Adlı Tefsirinin İncelenmesi”, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 2003.

   

  Devamı..
 • Abese Suresi 42.Ayet Meali

  أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

  Ulâike humul keferatul feceratu.

  1. ulâike : işte onlar
  2. hum(u) : onlar
  3. el keferetu : kâfir, inkâr eden
  4. el feceratu : facir

   

      1 - Diyanet İşleri: İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.
      2 - Bayraktar Bayraklı: (40-42) Yine o gün, birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, haktan sapanlardır.

       3 - Cemal Külünkoğlu: İşte onlar, inkârcılardır, günaha dalanlardır.

     4 - Diyanet İşleri (eski): İşte bunlar inkarcı olanlar, Allah'ın buyruğundan çıkanlardır.
     5 - Diyanet Vakfi: (40-42) Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.
     6 - Edip Yüksel: İşte onlar inkarcılardır, sapanlardır.
     7 - Elmalılı Hamdi Yazır: İşte onlar o kefere-i fecere
     8 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): İşte onlardır, o kafirler, facirler (yoldan sapmış günahkarlar).

      9 - Mustafa İslamoğlu: İşte bunlar, inkarın dibini boylayan ve yoldan sapan sorumsuz kimseler olacak.

  10 - Seyyid Kutub: İşte onlar hayasız pis kafirlerdir.

    11 - Yaşar Nuri Öztürk: İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar.

  Devamı..
 • Emre Dorman Hayati

   

  Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans (2004), Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı (2009).

  Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde Felsefeye GirişFelsefe Tarihi ve Bilim Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

  İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar (İstanbul Yayınevi 2011), Kur’ân-ı Kerîm’deki Temel Emirler ve Yasaklar (İstanbul Yayınevi 2011) Modern Bilim: “Tanrı Var” (İstanbul Yayınevi 2011) People Are Asleep They Wake Up When They Die (İngilizce/İstanbul Yayınevi 2012)Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var? (İstanbul Yayınevi 2013), Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu (İstanbul Yayınevi 2014), Din Neden Gereklidir? (İstanbul Yayınevi 2015), Allah’a Öğretilen Din (İstanbul Yayınevi 2016) isimli kitapları yayımlanmıştır. Söz konusu çalışmalara Remzi Kitabevi ve D&R şubelerinden ya da internet üzerinden D&R,Kitapyurduİdefix gibi sitelerden ulaşabilirsiniz.

  twitter.com/emredorman

  facebook.com/emredorman

  İletişim için aşağıdaki elektronik posta adresini kullanabilirsiniz:

  emredorman@yahoo.com

  Devamı..
 • Dr. Yahya Şenol Hayati

  ÖZGEÇMİŞ:

  1980 İstanbul doğumlu. İlkokuldan sonra Bayrampaşa Hayırseverler Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı, Arapça okudu.

  1999’da Küçükköy İHL’den, 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

  2007’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında doktorasını tamamladı.

  www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri derslerine girmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

  İletişim için: senol@suleymaniyevakfi.org

  Twitter: https://twitter.com/senolyahya

   KİTAP

  1. Kur’an ve Sünnet Işığında HELAL GIDA, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014.

  2. Ramazan ve Oruç, 2. Bs. Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010.

  3. İnsanlık Tarihi Boyunca O NAMAZ, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016.

   

   

  Devamı..
 • Tekvir Suresi 2.Ayet Meali

  وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿٢﴾

  Ve izân nucûmunkederat.

  1. ve izâ : ve olduğu zaman
  2. en nucûmu : yıldızlar
  3. inkederet : bulanıklaştı, soldu, enerjilerini tüketti, dağıldı

   

     1 - Diyanet İşleri: Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
     2 - Bayraktar Bayraklı: Yıldızlar dökülüp ışıklarını yitirdiğinde,

      3 - Cemal Külünkoğlu: Yıldızlar kararıp döküldüğü,

     4 - Diyanet İşleri (eski): Yıldızlar düşüp, söndüğü zaman;
     5 - Diyanet Vakfi: Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,
     6 - Edip Yüksel: Yıldızlar sönüp düştüğü zaman,
     7 - Elmalılı Hamdi Yazır: Ve yıldızlar bulandığı vakıt
     8 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): yıldızlar bulandığında,

      9 - Mustafa İslamoğlu: yıldızlar sönüp döküldüğünde

  10 - Seyyid Kutub: Yıldızlar kararıp dağıldığı zaman

    11 - Yaşar Nuri Öztürk: Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,

  Devamı..

Kategoriler