Popüler Makaleler

 • Mehmet Okuyan Hayati

   

  PROF. DR. MEHMET OKUYAN

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  TEFSİR ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

   ÖZGEÇMİŞ

  1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon Çaykara’da tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Trabzon Hayrat’ta bitirdi. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında Yüksek Lisans’ını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı. Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. 3 çocuk babasıdır; Arapça ve İngilizce bilmektedir.

   

  AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

   

   1.Temel İslam Bilimler Bölüm Bşk. Yardımcılığı  1995-1997

   2.Temel İslam Bilimleri Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı 1995- Devam ediyor

   3.Dekan Yardımcılığı  2000-2002; 2008- 2009

   4.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Yrd. Doçent temsilcisi)  1998-2001

   5.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği(Doçent temsilcisi)  2003-2006

    6.Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi) 2008- Devam ediyor

   7.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi) 2009- Devam ediyor

   BİLİMSEL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİ

  1. TEZLER

  Okuyan, Mehmet“XX. Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirler”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1990. (Yüksek Lisans tezi).

  Okuyan, Mehmet“Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994. (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001). (Doktora tezi).

   2. KİTAPLAR

  Okuyan, Mehmet, Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994 (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001).

  Okuyan, Mehmet, Kur'an'da Vücuh ve Nezâir, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

  Okuyan, Mehmet, Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

  Okuyan, Mehmet, Kur'an'da Çok Anlamlılık (Vücuh ve Nezâir), Samsun, 2007 (Profesörlük çalışması).

  Okuyan, MehmetKur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı Var Mı?, İstanbul, 2007.

  Okuyan, MehmetFâtiha ve Duhâ-Nâs Arası Kısa Sûrelerin Tefsîri I, Samsun, 2008.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri I, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri II, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri III, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri IV, İstanbul, 2010.

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri V, (baskıda).

  Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri VI, (devam ediyor).

   3. MAKALELER

  Okuyan, Mehmet, “Necmuddin Dâye ve Tasavvufî Tefsiri”, OMÜ İlah.Fak. Dergisi,s. VIII, Samsun 1996.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Olumsuz İnsan Tipleri”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar dergisi, sayı: X,XI,XII, İstanbul 1999.  

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’ın Tabiat İlimlerine Bakışı”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 16-17-18, İstanbul 1999.  

  Okuyan, Mehmet, “Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Tefsiri”, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 19-20-21, İstanbul 1999.

  Okuyan, Mehmet,  “Kur’ân’ın Nüzülünde Taaddüd/Tekerrür Problemi”, İslami Araştırmalar Dergisi cilt: 14, sayı: 1, 2001.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu”, Mustafa Öztürk’le birlikte,(İslam ve Öteki, ed. Cafer Sadık Yaran) Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIII, İstanbul, 2004.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’an’da Rahmet Kavramı ve Hz. Peygamber’in Âlemlere Rahmet Oluş Keyfiyeti”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIV, İstanbul, 2004.

  Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Hz. Meryem Mucizesi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XVI, İstanbul, 2005, ss. 129-157.

  Okuyan, Mehmet, “Kadına Yöneliş Şiddete Kur’ân’ın Bakışı”, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXIII, Samsun, 2007.

  Okuyan, Mehmet, Osman Eyüpoğlu, “Kur’ân’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma‘rûf Kavramı Örneği,” OMUİFD, sayı: XXVI-XXVII, ss. 175-213, Samsun, 2008.

  Okuyan, Mehmet, Kur’ân’da Zann Kavramı. (Devam ediyor)

   4. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  1. Okuyan, Mehmet, “Creation of Mary, Mother of Jesus, as a Miracle in the Qur’an”,Journal of Religious Culture, No: 106, Frankfurt, 2008.

  2. Okuyan, Mehmet, “Interreligious Dialogue as a Way of Establishing a Peaceful World Order a Muslim Perspective” , Interreligious Insight, Vol. 5, no. 4, (October 2007).

   5. TEBLİĞLER

  Okuyan, Mehmet, “Ruhu'l-Beyan'ın Kaynaklarından Biri, Bahru'l-Hakaik Tefsiri”, I.Uluslar arası İsmail Hakkı Bursevi Semp., 26-27 Mayıs 2000 Bursa.

  Okuyan, Mehmet, “Kur'an'da İnanç ve İrade Özgürlüğü, İrtidad Sorunu”S.D.Ü. Sos. Bil.Ens. Sevgi ve Hoşgörü Semp. 5-6 Eylül 2000 Isparta.

  Okuyan, Mehmet, “Kendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler (Rasûl-Nebî Ayırmı ve Bunun İstismarı)”, Kur’ân Sempozyumu, Fecr ve Dost-Der, Samsun, 2008.

  Okuyan, Mehmet, “Meallere Duyulan İhtiyaç”, Kur’an-ı Kerîm Mealleri Sempozyumu,Kur’ani Hayat Dergisi, İstanbul, 2010.

   6. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

  Okuyan, Mehmet, “Bereketzade İsmail Hakkı”, TDV İslam Ans. c.V İstanbul 1992.

  Okuyan, Mehmet, “Necmeddin-i Daye”, TDV İslam Ans. c. XXXII İstanbul, 2007.

   7. DANIŞMANLIKLAR VE YAPTIRILAN TEZLER

  Biten Tezler

  1. ÖZDEMİR, Faruk, “Lütfullah b. Muhammed Erzurumî’nin Râmûzü’t-Tahrîr ve’t-Tefsîr Adlı Eseri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 1999.

  2. YILDIZ, Murat“Ebu’l-Fedâil Yusuf b. Hilâl es-Safedî’nin Keşfu’l-Esrar ve Hetkü’l-Estâr Adlı Tefsirinin İncelenmesi”, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 2003.

   

  Devamı..
 • Dr. Yahya Şenol Hayati

  ÖZGEÇMİŞ:

  1980 İstanbul doğumlu. İlkokuldan sonra Bayrampaşa Hayırseverler Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı, Arapça okudu.

  1999’da Küçükköy İHL’den, 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

  2007’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında doktorasını tamamladı.

  www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri derslerine girmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

  İletişim için: senol@suleymaniyevakfi.org

  Twitter: https://twitter.com/senolyahya

   KİTAP

  1. Kur’an ve Sünnet Işığında HELAL GIDA, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014.

  2. Ramazan ve Oruç, 2. Bs. Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010.

  3. İnsanlık Tarihi Boyunca O NAMAZ, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016.

   

   

  Devamı..
 • Hümeze Suresi 6.Ayet Meali

  نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾

  Nârullâhil mûkadetu.

  1. nâru allâhi : Allah'ın ateşi
  2. el mûkadetu : tutuşturulmuş

   

  1 - Diyanet İşleri: (6-7) O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
  2 - Bayraktar Bayraklı: (4-9) Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın, tutuşturulmuş, kalplerin cıdarına işleyen ateşidir. Onlar, bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmış haldeyken o ateş, üzerlerine kapatılmıştır.
  3 - Cemal Külünkoğlu: (6-7) (O,) acısı yüreklere kadar işleyecek olan, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.
  4 - Diyanet İşleri (eski): (6-7) O, yüreklere çökecek olan, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.
  5 - Diyanet Vakfi: (6-7) Allah'ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.
  6 - Edip Yüksel: ALLAH'ın tutuşturulmuş ateşidir.
  7 - Elmalılı Hamdi Yazır: Allahın tutuşturulmuş ateşi
  8 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir
  9 - Mustafa İslamoğlu: O Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.
  10 - Seyyid Kutub: Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir o.
  11 - Yaşar Nuri Öztürk: Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir o,
  Devamı..
 • Emre Dorman Hayati

   

  Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans (2004), Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı (2009).

  Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde Felsefeye GirişFelsefe Tarihi ve Bilim Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

  İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar (İstanbul Yayınevi 2011), Kur’ân-ı Kerîm’deki Temel Emirler ve Yasaklar (İstanbul Yayınevi 2011) Modern Bilim: “Tanrı Var” (İstanbul Yayınevi 2011) People Are Asleep They Wake Up When They Die (İngilizce/İstanbul Yayınevi 2012)Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var? (İstanbul Yayınevi 2013), Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu (İstanbul Yayınevi 2014), Din Neden Gereklidir? (İstanbul Yayınevi 2015), Allah’a Öğretilen Din (İstanbul Yayınevi 2016) isimli kitapları yayımlanmıştır. Söz konusu çalışmalara Remzi Kitabevi ve D&R şubelerinden ya da internet üzerinden D&R,Kitapyurduİdefix gibi sitelerden ulaşabilirsiniz.

  twitter.com/emredorman

  facebook.com/emredorman

  İletişim için aşağıdaki elektronik posta adresini kullanabilirsiniz:

  emredorman@yahoo.com

  Devamı..
 • Bakara Suresi 286.Ayet Meali

  لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

  Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

  1. lâ yukellifu : mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz
  2. allâhu : Allah
  3. nefsen : nefs, kişi, kimse
  4. illâ : ancak, sadece, den başka
  5. vus'a-hâ : onun gücü, kapasitesi
  6. lehâ : onun
  7. mâ kesebet : kazandığı şeyler
  8. ve aleyhâ : ve (sorumluluğu) onun üzerinde
  9. mektesebet (mâ iktesebet) : kazandığı neğatif şeyler
  10. rabbe-nâ : Rabbimiz
  11. lâ tuâhız-nâ : bizi aheze etme, sorgulama
  12. in nesînâ : eğer, şâyet unuttuysak
  13. ev : veya
  14. ahta'nâ : hata yaptık
  15. rabbe-nâ : Rabbimiz
  16. ve lâ tahmil : ve yükleme
  17. aleynâ : bizim üzerimize, bize
  18. ısran : zorluk, güçlük
  19. kemâ : gibi
  20. hamelte-hu : onu yükledin
  21. alâ ellezîne : o kimselere, onlara
  22. min kabli-nâ : bizden önce
  23. rabbe-nâ : Rabbimiz
  24. ve lâ tuhammil-nâ : ve bize yükleme
  25. mâ lâ tâkate lenâ : bizim takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi
  26. bi-hi : ona
  27. ve a'fu an-nâ : ve (bizden günahlarımızı) affet
  28. ve igfir : ve mağfiret et, günahlarımızı sevaba
  29. lenâ : bizi, bize, bizim için
  30. ve irham-nâ : ve bize rahmet et, Rahîm esması ile
  31. ente : sen
  32. mevlâ-nâ : bizim mevlâmızsın
  33. fe : artık
  34. ensur-nâ : bize yardım et
  35. alâ el kavmi el kâfirîne : kâfirler kavmine karşı

   

  1 - Diyanet İşleri: Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
  2 - Bayraktar Bayraklı: Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Günahlarımızı affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen yüce mevlamızsın, hakikatı inkâr eden topluma karşı bize yardım et![48]
  3 - Cemal Külünkoğlu: Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden daha fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı (iyilik ve güzellik) kendi yararınadır; yüklendiği (kötülük ve vebal) kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz! Unutarak ya da yanılarak hata edersek bizi (ondan) sorguya çekme! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği şeyleri bize taşıtma! Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet buyur! Sen bizim dostumuz ve yardımcımızsın; inkârcı topluluğuna karşı bize yardım et!”
  4 - Diyanet İşleri (eski): Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et.
  5 - Diyanet Vakfi: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!
  6 - Edip Yüksel: ALLAH kişiye ancak kapasitesi kadar yükler. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülükse kendi zararınadır. 'Rabbimiz, unutur yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır sorumluluk yükleme! Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükletme! Bizi hoşgör, bizi bağışla ve bize acı! Sensin bizim mevlamız (efendimiz ve egemenimiz). İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et!
  7 - Elmalılı Hamdi Yazır: Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımıyanlara karşı, kahrolsun kâfirler
  8 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Allah, kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı yararına, yüklendiği günahı zararınadır. Ey Rabbimiz, eğer unutarak veya yanılarak yaptıksa, bizi sorgulama! Ey Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi, ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediğini yükletme, günahlarımızı affet, bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlamız! Bizi, Seni tanımayanlara karşı yardımınla zafere eriştir, kahrolsun kafirler
  9 - Mustafa İslamoğlu: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak, bundan dolayı bizi sorguya çekme! Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma! Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et! Sen bizim Mevla'mızsın; Kafirler güruhuna karşı Sen bize yardım et!
  10 - Seyyid Kutub: Allah hiç kimseye kapasitesini aşacak bir yükümlülük yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına ve işlediği kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, eğer unutacak ya da yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü taşıtma, bizi affet, günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle, sen mevlamızsın bizim. Kâfirlere karşı yardım et bize.
  11 - Süleyman Ateş: Allâh, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. "Rabbimiz, unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlâmız(sâhibimiz, efendimiz)sin! kâfirler toplumuna karşı bize yardım eyle!"
  12 - Yaşar Nuri Öztürk: Allah hiç bir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. "Ey Rabb'imiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabb'imiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabb'imiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ'mızsın. Küfre sapanlar topluluğuna karşı yardım et bize!"
  Devamı..

Kategoriler